Quy định của pháp luật về di chúc bằng văn bản có người làm chứng?

Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình khi đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định như về năng lực chủ thể theo ý chí của chính người đó. Di chúc có các hình thức khác nhau như di chúc bằng miệng hay di chúc bằng văn bản. Đối với di chúc bằng văn bản thì có di chúc bằng văn bản có người làm chứng và di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về Di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng là gì?

Di chúc là gì?

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có thể thực hiện thông qua di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Trong đó, di chúc bằng văn bản được phổ biến hơn trong xã hội hiện nay. Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật Dân sự thì di chúc bằng văn bản có người làm chứng là một hình thức của di chúc bằng văn bản.

Người làm chứng cho việc lập di chúc phải đáp ứng điều kiện nào?

Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người làm chứng cho việc lập di chúc như sau:

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Những trường hợp bị cấm trên đây để đảm bảo rằng người làm chứng phải là người không có lợi ích liên quan đến việc lập di chúc hoặc là người có vấn đề trong năng lực hành vi dân sự để đảm bảo công bằng khách quan, minh bạch rõ ràng đối với việc quyết định di sản thừa kế của người để lại di sản thừa kế.

di chuc bang van ban co nguoi lam chung-ho tro tu van phap ly nhanh

Quy định về di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản đồ chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản đi chúc”.

Như vậy, theo quy định này thì người lập di chúc có thể tự đánh máy hoặc có thể nhờ người khác viết hộ, đánh máy hộ di chúc. Tuy nhiên, di chúc do người lập di chúc tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết hộ, đánh máy hộ chỉ có giá trị pháp lý khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Di chúc phải có ít nhất hai người làm chứng. Do đó, di chúc chỉ có một người làm chứng là di chúc không hợp lệ. Bộ luật dân sự năm 2015 không quy định rõ người làm chứng phải làm chứng những gì nhưng có thể hiểu người làm chúng phải làm chứng những hành vi của người lập di chúc (người để lại di sản) và người viết hộ di chúc.

– Di chúc phải được người lập di chúc ký tên hoặc điểm chi trước mặt những người làm chúng.

– Những người làm chứng xác nhận làm chúng việc lập di chúc và ký tên vào bản di chúc.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *