Chấm dứt cầm cố tài sản trong trường hợp nào?

Chấm dứt cầm cố tài sản trong các trường hợp khi nghĩa vụ được hoàn thành đầy đủ, cũng có thể kết thúc do bên có nghĩa vụ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Vậy pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt cầm cố tài sản như thế nào? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về qua bài viết sau đây

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Chấm dứt cầm cố tài sản trong trường hợp nào

Điều 315 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các trường hợp chấm dứt cầm cố tài sản như sau:

Điều 315. Chấm dứt cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1.Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.

2.Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

3.Tài sản cầm cố đã được xử lý.

4.Theo thỏa thuận của các bên.

Các trường hợp chấm dứt cầm cố tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Căn cứ vào quy định trên thì chấm dứt cầm cố tài sản trong 4 trường hợp sau:

Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt

Bên nhận cầm cố thực hiện việc nắm giữ tài sản để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên mang nghĩa vụ. Do đó, khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt, tức bên có nghĩa vụ đã thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình thì kèm theo đó biện pháp cầm cố cũng chấm dứt. Cầm cố tài sản hiệu lực kể từ thời điểm giao kết và chấm dứt khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt.

Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác

Khi xác lập giao dịch cầm cố các bên có thể thỏa thuận về các trường hợp hủy bỏ biện pháp cầm cố như: bên nhận cầm cố gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản cầm cố, hoặc các căn cứ khác,…Lúc này, khi xảy ra các sự kiện làm hủy bỏ biện pháp cầm cố thì biện pháp cầm cố chấm dứt hiệu lực với các bên.

Bên cạnh đó pháp luật cũng cho phép các bên được thỏa thuận thay thế biện pháp bảo đảm từ cầm cố sang bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác, như: thế chấp, bảo lãnh,…Khi thay thế biện pháp bảo đảm thì biện pháp cầm cố chấm dứt, thay vào đó làm phát sinh hiệu lực của biện pháp bảo đảm thay thế.

Tài sản cầm cố đã được xử lý

Khi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ như thỏa thuận, thì bên nhận bảo đảm được quyền xử lý tài sản bảo đảm để thỏa mãn quyền được thanh toán của mình. Bên nhận bảo đảm có thể bán tài sản cầm cố, hoặc nhận chính tài sản cầm cố đó để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên mang nghĩa vụ.

Khi tài sản cầm cố bị xử lý để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, thì tài sản cầm cố không còn như vậy biện pháp cầm cố cũng chấm dứt hiệu lực. Bên cạnh đó, tài sản cầm cố được xử lý thay thế cho nghĩa vụ chưa được thực hiện, tức nghĩa vụ được bảo đảm cũng chấm dứt.

Theo thỏa thuận của các bên

Các bên có thể thỏa thuận về việc chấm dứt biện pháp bảo đảm dù nghĩa vụ được bảo đảm vẫn chưa được thực hiện. Chấm dứt biện pháp cầm cố trong trường hợp này đồng nghĩa với việc nghĩa vụ được bảo đảm sẽ trở thành nghĩa vụ không có bảo đảm.

Như vây, bên có quyền sẽ phải chịu rủi ro nếu thỏa thuận chấm dứt biện pháp cầm cố trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm. Do đó, bên nhận bảo đảm hoàn toàn có quyền chủ động trong việc chấm dứt cầm cố tài sản.

Trên đây là bài viết tham khảo của Phaplynhanh.vn về các trường hợp chấm dứt cầm cố tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc của bạn ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *