Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng là một trong những nội dung được quy định trong tố tụng dân sự của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Vậy Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo qua bài viết sau:

Cơ sở pháp lý

Điều 113 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Được quy định tại Điều 113 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

1. Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

2. Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

b) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu;

c) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng.

3. Việc bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

=> Xem thêm: quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy định của Bộ tố tụng luật dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Luật sư Bình Dương của phaplynhanh.vn. Nếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục.

Luật sư ADB SAIGON hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Hình sự, Hôn nhân Gia đình, Dân sự, Doanh Nghiệp, Kinh doanh Thương mại, Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *