Category Archives: Biểu mẫu

Xem và tải biểu mẫu các văn bản về Luật hôn nhân và gia đình – Luât sư ADB SAIGON

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Ly hôn đơn phương là ly hôn theo yêu cầu của một bên, xảy ra khi chỉ một bên vợ hoặc chồng có yêu cầu ly hôn do cuộc sống hôn nhân không như mong muốn, mục đích hôn nhân không đạt được. Luật sư ADB SAIGON giới thiệu mẫu đơn ly hôn đơn phương […]

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Sau khi ly hôn, làm sao để thay đổi người trực tiếp nuôi con (đổi quyền nuôi con từ vợ sang chồng hoặc ngược lại) ? Thủ tục đăng ký thay đổi quyền nuôi con thực hiện như thế nào? Luật sư ADB SAIGON giới thiệu mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp […]