Category Archives: Luật thi hành án Hình sự

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình - Tư vắn hỗ trợ phaplynhanh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thi hành án tử hình là gì? Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc […]

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

Quyết định thành lập hội động thi hành án tử hình được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng  phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thi hành án tử hình là gì? Theo khoản 5 Điều 3 Luật thi hành án hình sự năm 2019 thì thi hành án […]

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

quyết định thi hành án tử hình - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Quyết định thi hành án tử hình được Luật thi hành án hình sự quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thi hành án tử hình là gì? Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt […]

CHẾ ĐỘ GẶP, LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI VỚI THÂN NHÂN

chế độ gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Chế độ gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân được Luật thi hành án hình sự quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Khái niệm phạm nhân dưới 18 tuổi Người dưới 18 tuổi là một trong các nhóm đối tượng dễ bị tổn […]

CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN DƯỚI 18 TUỔI

chế độ chăm sóc đối với phạm nhân dưới 18 tuổi - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Chế độ chăm sóc đối với phạm nhân dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào? Mởi bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Khái niệm phạm nhân dưới 18 tuổi Người dưới 18 tuổi là một trong các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bởi chưa […]

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC PHẠM NHÂN NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân người dưới 18 tuổi - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân người dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Khái niệm phạm nhân dưới 18 tuổi Người dưới 18 tuổi là một trong các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bởi […]

TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

trách nhiệm của gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm của gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là như thế nào? Tha tù trước thời hạn có điều kiện […]

HỦY QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện được Luật thi hành án hình sự quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là như thế nào? Tha tù trước thời hạn có điều kiện […]

PHẠM NHÂN VI PHẠM NỘI QUY CƠ SỞ GIAM GIỮ HOẶC CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là như thế nào? Tha tù trước thời hạn […]

NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN VI PHẠM PHÁP LUẬT

người được tha tù trước thời hạn vi phạm pháp luật - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Người được tha tù trước thời hạn vi phạm pháp luật được quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Người được tha tù trước thời hạn vi phạm pháp luật Theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định như sau: […]