TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

Trong Công ty TNHH 2 tv trở lên thì Người quản lý, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hành, quản lý nhằm phát triển cho doanh nghiệp.

Đi cùng với vai trò to lớn thì trách nhiệm của những người quản lý nêu trên trong công ty là vô cùng to lớn.

Sau đây, hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Người quản lý, người đại diện theo pháp luật  Công ty TNHH 2 TV trở lên

Người quản lý, người đại diện theo pháp luật trong Công ty TNHH 2 TV trở lên bao gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Giám đốc
 • Tổng giám đốc
 • Người quản lý khác
 • Kiểm soát viên
 • Người đại diện theo pháp luậtCông ty TNHH 2 tv trở lên - Luật sư ADB SAIGON

Trách nhiệm của Người quản lý, người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH 2 TV trở lên 

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cơ sở pháp lý: Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020

Một số quy định đặc biệt về Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Trách nhiệm thông báo

Thông báo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải bằng văn bản và bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà họ làm chủ, có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Thời hạn và cách thức thông báo

 • Thông báo quy định tại khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi liên quan.
 • Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này và các hợp đồng, giao dịch của họ với công ty.
 • Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
 • Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 3 Điều này trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là một số thông tin phổ biến về trách nhiệm của những người quản lý, người đại diện theo pháp luật trong công ty tnhh 2 tv trở lên.

Trên đây là một số khái quát cơ bản về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin tư vấn pháp luật hình sự hoặc cần luật sư tư vấn ly hôn nhanhthủ tục khai nhận di sản thừa kế… có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0907 520 537, qua zalo hoặc nhắn tin qua Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *