Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản. Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trách nhiệm dân sự của một bên phát sinh khi họ có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật? Vậy trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển

Theo quy định của pháp luật, Điều 541 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển tài sản như sau:

Điều 541. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này.

2. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Căn cứ theo khoản 1 của quy định trên, bên vận chuyển có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển đối với những hư hỏng, mất mát của tài sản vận chuyển. Quy định này gắn liền với nghĩa vụ bảo quản an toàn cho tài sản trong quá trình di chuyển của bên vận chuyển. Đây đều là những nội dung cơ bản của hợp đồng vận chuyển tài sản.

Lợi ích của bên thuê vận chuyển phát sinh trực tiếp từ việc thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ này của bên vận chuyển. Khi tài sản được giao cho bên vận chuyển sẽ làm phát sinh nghĩa vụ của họ trong việc bảo quản tài sản trong quá trình vận chuyển, bên vận chuyển không chỉ đơn thuần là thực hiện việc di dời tài sản. Vì vậy, nếu tài sản bị hư hỏng, mất mát trong quá trình chuyên chở thì bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm.

Trên đây là bài viết tham khảo về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015? Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

[Tìm hiểu thêm…]

Khái niệm hợp đồng vận chuyển tài sản

Chủ thể của hợp đồng vận chuyển tài sản

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển tài sản

Trách nhiệm khi chuyển giao tài sản không đúng thỏa thuận

Nghĩa vụ chuyển giao tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Vận đơn có phải là hợp đồng vận chuyển tài sản không?

Thời điểm thanh toán cước phí trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Cách xác định cước phí trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Cước phí vận chuyển là gì?

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *