Quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản thừa kế?

Khi phân chia di sản thừa kế thì những người được hưởng di sản cần lưu ý về quy định về các nghĩa vụ tài sản và các loại chi phí liên quan đến người thừa kế trước khi xác đinh tiến hành chia tài sản thừa kế, các nghĩa vụ tài sản và chi phí này sẽ được thanh toán theo trình tự do pháp luật quy định. Vậy cụ thể thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản thừa kế được quy định ra sao?

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản thừa kế

Người để lại di sản nếu có nghĩa vụ tài sản phải thực hiện hoặc các khoản chi phí liên quan đến thừa kế thì phải được thanh toán trước khi phân chia di sản cho những người thừa kế. Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 thì thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện như sau:

Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.”

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản-hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Dựa trên quy định trên thì muốn biết thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật thì cần hiểu rõ về nghĩa vụ thanh toán trong thừa kế là việc thanh toán các nghĩa vụ, chi phí liên quan đến thừa kế do người còn sống đứng ra thực hiện nghĩa vụ, chi trả các chi phí.

Như vậy có thể đưa ra kết luận đó là dựa theo thứ tự trên do pháp luật quy định, khi thanh toán các khoản tài sản phải thực hiện theo từng nghĩa vụ một. Khi thanh toán nghĩa vụ tiếp theo phải đảm bảo đã thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trước đó.

Bởi vì thứ tự thanh toán được sắp xếp theo tầm quan trọng của nó, tránh trường hợp di sản không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ mà những nghĩa vụ tài sản quan trọng lại không được thực hiện.

Phần di sản thừa kế được xác định là khoản còn lại sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí trên. Trong trường hợp tổng di sản bằng hoặc ít hơn tổng nghĩa vụ người chết để lại, thì không còn di sản thừa kế do đó, không làm phát sinh quan hệ thừa kế.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về thứ tự ưu tiên thanh toán khi phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *