Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Khi nghiên cứu về Hội đồng quản trị, một trong những vấn đề trọng tâm cần được hiểu sâu hơn là cơ cấu thành viên mà việc Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là nội dung đáng được bàn luận và giải thích cụ thể.

Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Khái quát về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

thành viên Hội đồng quản trị - Luật sư ADB SAIGON

là việc cá nhân thôi giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị khi chưa hết nhiệm kỹ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do thuộc một trong các trường hợp luật định.

Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

là việc cá nhân không được tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị khi chưa hết nhiệm kỳ trong trường hợp không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc Điều lệ công ty có quy định khác.

Thay thế thành viên Hội đồng quản trị

là việc cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị bị cho thôi giữ vị trí bởi một cá nhân khác trong những trường hợp cụ thể khi cho rằng cá nhân bị thay thế không còn thích hợp nữa.

Cách thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.
 • Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.
 • Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Cơ sở để bãi nhiệm, miễn nhiệm

Các trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm, miễn nhiệm

 • Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của Hội đồng quản trị (như không đủ năng lực hành vi dân sự, không có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp …)
 • Không còn là thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá 5 năm.
 • Sau khi hết nhiệm kỳ mà không được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị thì cá nhân đó sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị cũng như tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Có đơn từ chức;
 • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Khi bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị có cần thay đổi người đại diện theo pháp luật không ?

 • Đối với công ty cổ phần, Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Do đó, nếu Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì sau khi bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đồng nghĩa với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và công ty cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện với Phòng đăng ký kinh doanh.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *