Ai là người có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Ví dụ ai là người có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên? có thể tiến hành họp hội đồng thành viên khi có thành viên vắng mặt hay không?

Thẩm quyền triệu tập họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 TV trở lên

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là người có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên. Cụ thể được quy định như sau:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên. Hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 • Chủ trì và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các Nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Thẩm quyền triệu tập họp hội đồng thành viên - Luật sư ADB SAIGON

Khi muốn mở rộng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Cần ghi nhận thẩm quyền này vào điều lệ công ty.

Đặc điểm Chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên không giữ chức trọn đời mà theo nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 5 năm. Có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên

 • Là người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của luật dân sự 2015. Và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2015.
 • Là cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của pháp nhân sở hữu phần vốn góp trong công ty TNHH.
 • Được Hội đồng thành viên công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.
 • Có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn theo quy định. Nếu công ty kinh doanh các ngành nghề có yêu cầu về vấn đề này. Ví dụ: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Hoạt động trung gian thanh toán,…
 • Đáp ứng các điều kiện pháp luật chuyên ngành đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài những điều kiện nêu trên, nếu Điều lệ công ty có quy định khác. Thì sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.

Hi vọng sau bài viết này giúp bạn trả lời được câu hỏi Ai là người có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên và thẩm quyền chủ tịch hội đồng thành viên. Luật sư ADB SAIGON luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động xuyên suốt trong quá trình hoạt động và luôn tư vấn nhiệt tình, tân tâm, giải đáp mọi vấn đề về lĩnh vực lao động nhanh chóng. Ngoài dịch vụ luật sư cho Doanh nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phươngthủ tục khai nhận di sản thửa kếtư vấn pháp luật hình sự

Xem thêm bài viết tại website hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *