Tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Việc xác định một tài sản là tài sản chung hay riêng của vợ chồng rất quan trọng khi có tranh chấp xảy ra. Bài viết sau đây sẽ tư vấn cho các bạn biết những vấn đề pháp lý cần thiết về xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Các loại tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ điều 40, 43 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

– Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;

– Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng:

  • Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  • Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

– Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác;

– Tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản riêng.

tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân - Luật sư ADB SAIGON

Nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân được quy định như sau:

Khoản nợ không do 02 bên cùng thỏa thuận mà do một bên tự ý xác lập thuộc các trường hợp sau thì có thể được xác định là nợ riêng:

– Không nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
– Không phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
– Không để duy trì, không để phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
– Không phải nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra theo quy định pháp luật;
– Không phải thuộc trường hợp đại diện giữa vợ và chồng theo quy định tại Điều 24, 25 và 26 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014″.

Đối với khoản nợ riêng này, người xác lập có nghĩa vụ trả toàn bộ khoản nợ, không được dùng tài sản chung của vợ chồng để thanh toán cho những khoản nợ này.

Điều 6 và khoản 5 Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: Đương sự có quyền, nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án, chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tài sản chung, riêng vợ chồng 1 - Pháp lý nhanh

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu quý khách còn có thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc cần luật sư tư vấn ly hôn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website: phaplynhanh.vn Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *