Ai có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp?

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước ta.

Nội dung của nó bao hàm nhiều mặt hoạt động cơ bản như: xác lập cơ chế pháp lý bảo vệ và bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân: tạo ra các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để công dân thực hiện có hiệu quả và đầy đủ các quyền của mình, kiên quyết đấu tranh, xử lý mọi hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bất kể hành vi ấy do ai gây ra.

Vì vậy, quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể được quy định là một nguyên tắc của tố tụng dân sự.

Ai có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp - Luật sư ADB SAIGON

Cơ sở pháp lý về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

– Hiến pháp năm 2013;

– Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Phân tích quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

Về nội dung:

Là xác định các chủ thể có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trong trường hợp cần phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì các chủ thể khác theo quy định của pháp luật cũng có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ.

Về nhiệm vụ:

Tòa án có nhiệm vụ xem xét giải quyết các yêu cầu của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc nêu bật nhiệm vụ của Tòa án bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong tố tụng dân sự.

Về mục đích quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

Bảo đảm quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là bảo vệ quyền con người trong tố tụng dân sự.

ai có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp. - Luật sư ADB SAIGON

Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng được ghi nhận tại Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định.”

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về việc Ai có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp? Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGON.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *