Quyền khởi kiện của người quản lý trong công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần thì ngoài các trách nhiệm về quản lý, điều hành công ty thì người quản lý còn có các quyền và nghĩa vụ khác. Vậy về quyền khởi kiện thì người quản lý công ty cổ phần có được thực hiện hay không?

Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

quyền khởi kiện trong công ty cổ phần - Luật sư ADB SAIGON

Theo Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

Trong công ty cổ phần, Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty thực hiện quyền khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật này;

Trường hợp 2: Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

Trường hợp 3: Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Trường hợp 4: Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Do đó, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc trong các trường hợp nêu ở trên.

Trình tự, thủ tục khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, Tuy nhiên, công ty sẽ không phải chịu khoản phí này trong trường hợp yêu cầu khởi kiện của cổ đông bị Tòa án bác bỏ được quy định tại khoản 2 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện được quy định tại khoản 3 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *