Quyền điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh như thế nào? Ai sẽ điều hành hoạt động kinh doanh của công ty?

Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Người điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2020,

 • Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Mỗi thành viên hợp danh có thể được coi là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Các thành viên hợp danh sẽ tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh (ĐHHĐKD) hằng ngày của công ty.
 • Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
 • Chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

điều hành kinh doanh của công ty hợp danh - Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tổ chức điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Trong điều hành kinh doanh của công ty hợp danh, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh. Thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh trong việc thực hiện điều hành kinh doanh của công ty hợp danh ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty. Sẽ không thuộc trách nhiệm của công ty. Trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau:

 • Quản lý và điều hành kinh doanh của công ty hợp danh hằng ngày với tư cách là thành viên hợp danh
 • Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên. Ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh.
 • Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật
 • Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước. Đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.
 • Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *