Quyền của người đại diện cho tổ chức có ngang nhau không?

Khi tham gia các công việc liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, thì quyền của người đại diện cho tổ chức lúc này có ngang nhau hết không? hay sẽ dược phân theo các quyền khác nhau.

Hãy cùng pháp lý nhanh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức làm là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>>> Như vậy, đối với công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện  sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty khi thành lập.

Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu là tổ chức đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức được quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020:

Điều 14. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

>>>> Đối với cổ đông, thành viên góp vốn công ty là cá nhân, Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể về việc ủy quyền cho người khác đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần của họ như với trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức, mà chỉ quy định chung về quyền của cổ đông, thành viên góp vốn của công ty. Cụ thể:

Điểm e khoản 1 Điều 49 thành vên hội đồng thành viên có quyền sau: “Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”;

Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ đông phổ thông có các “quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty”;

Khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau”.

>>>> Với quy định này thì thành viên góp vốn và cổ đông nói chung trong công ty (gồm cả tổ chức và cá nhân) được quyền định đoạt phần vốn góp, cổ phần của mình theo quy định của pháp luật, gồm cả quyền ủy quyền cho người khác đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần của họ trong công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định nào cấm cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân ủy quyền cho nhiều người quản lý cổ phần, phần vốn góp của mình trong công ty.

>>>> Do vậy, đối chiếu với quy định của Bộ luật Dân sự như phân tích ở trên, quy định về quyền của cổ đông, thành viên góp vốn trong công ty của Luật Doanh nghiệp 2020 thì chỉ cần phạm vi ủy quyền khác nhau, cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân hoàn toàn có quyền ủy quyền cho nhiều người quản lý phần vốn góp, cổ phần của họ trong công ty.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về Quyền của người đại diện cho tổ chức có ngang nhau không?  Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGON.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377377877 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *