Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

Khi xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản cần tuân thủ một số nguyên tắc theo pháp luật quy định. Vậy nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được pháp luật quy định như thế nào? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là gì?

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là các quyền của chủ sở hữu, hoặc các chủ thể khác đối với tài sản. Nội dung này đã được Luật sư ADB SAIGON trình bày trong các bài viết trước đây. Xem thêm…

Quyền sở hữu được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào?

Quyền khác đối với tài sản được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự 2015?

Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản?

Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Điều 160 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về các nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản:

Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

1.Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2.Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

3.Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác.

Khoản 1 Điều 160 Bộ luật dân sự 2015 quy định nguyên tắc luật điều chỉnh khi chủ thể xác lập, thực hiện quyền sở hữucác quyền khác đối với tài sản là theo Bộ luật này và các luật khác có liên quan. Có thể nói quy định này đã khẳng định nguyên tắc áp dụng luật được quy định tại Điều 4 của Bộ luật dân sự 2015 và cũng là nguyên tắc chung khi các chủ thể thực hiện quyền của mình.

Khoản 1 Điều 160 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về hiệu lực của quyền khác đối với tài sản trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao bằng quy định:

“Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyến giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Quy định của Khoản 2 và khoản 3 Điều 160 Bộ luật dân sự 2015 trên đề cập đến ranh giới hay giới hạn cho các chủ thể khi thực hiện quyền sở hữu hay thực hiện các quyền khác đối với tài sản.

  • Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
  • Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *