Năng lực bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào ?

Năng lực bồi thường thiệt hại do hành vi gây thiệt hại của mỗi cá nhân là không giống nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về năng lực bồi thường thiệt hại của cá nhân. Bài viết sẽ giải thích chi tiết về khái niệm của năng lực bồi thường thiệt hại của cá nhân và các quy định về năng lực bồi thường thiệt hại được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.

Thế nào là năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Hành vi gây thiệt hại có thể được thực hiện bởi bất kì chủ thể nào như : cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước. Thế nhưng, không phải bất kì chủ thể nào cũng có khả năng khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho hành vi mà mình gây ra. Việc bồi thường thiệt hại phải do người có “khả năng” bồi thường và chính họ phải tham gia vào quan hệ nghĩa vụ mặc dù hành vi gây ra thiệt hại có thể không do chính họ thực hiện.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về năng lực bồi thường thiệt hại của cá nhân tại điều 586 mà không quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các chủ thể khác. Bởi vậy các chủ thể khác được coi là có năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Xuất phát từ năng lực chủ thể của cá nhân khi tham gia vào các quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự quy định năng lực bồi thường thiệt hại của cá nhân phụ thuộc vào mức năng lực hành vi, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của từng cá nhân. Việc quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân là rất cần thiết. Bởi vì, cá nhân gây thiệt hại và việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai có ý nghĩa không những về mặt lý luận, mà có có ý nghĩa về mặt thực tế.

Quy định bồi thường thiệt hại - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Năng lực bồi thường thiệt hại của người từ đủ mười tám tuổi trở lên

Người  thành niên bao gồm những đối tượng nào?

Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ trường hợp, người thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Khoản 1 Điều 586 BLDS 2015 quy định “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường”

Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phải tự bồi thường thiệt hại do họ gây ra. Điều này xuất phát từ “khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.” Họ phải chịu trách nhiệm do hành vi trái pháp luật của họ bằng tài sản của chính họ.

Tuy nhiên, trong điều kiện này, nhiều người tuy có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nhưng khả năng về tài sản của họ trên thực tế không có ( người 18 tuổi không có bất cứ khoản thu nhập nào, họ không có tài sản riêng để bồi thường). Vì vậy, khi quyết định bồi thường đối với những người này, có thể động viên cha mẹ bồi thường thay cho con em họ, nếu cha mẹ tư nguyện bồi thường thì ghi nhận sự tự nguyện đó mà không buộc cha mẹ bồi thường thay cho con em họ

Năng lực bồi thường thiệt hại của người chưa đủ 15 tuổi và người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự vậy nên cha mẹ hoặc người giám hộ là người phải bồi thường thiệt hại.

Căn cứ theo Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên”.

Khoản 2 Điều 586 BLDS quy định: “Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.”

Đối với người dưới 15 tuổi thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải dùng tài sản của mình để bồi thường, nếu tài sản của cha mẹ hoặc người giám hộ không đủ mà con có tài sản riêng thì lấy tài sản của con để bồi thường. Đối với những người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Năng lực bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Pháp luật quy định năng lực bồi thường thiệt hại của những người này tại Khoản 3 Điều 586 BLDS, cụ thể:

“Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

Học sinh gây thiệt hại-ADB SAIGON

Những người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra thiệt hại trong thời gian ở trường học, bệnh viện quản lý thì trường học, bệnh viện phải bồi thường. Nếu các tổ chức nêu trên chứng minh được mình không có lỗi trong thời gian quản lý thì cha mẹ, người giám hộ phải bồi thường (căn cứ tại điều 599, Bộ luật Dân sự 2015)

Người giám hộ đương nhiên, giám hộ được cử đối với những người phải có giám hộ được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường, người giám hộ có nghĩa vụ bổ sung. Tuy nhiên, nếu họ chứng minh được rằng họ không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. Trong trường hợp này sẽ không có người bồi thường thiệt hại bởi những người được giám hộ không có khả năng về năng lực hành vi để bồi thường, nếu họ có tài sản, có thể dùng tài sản của họ để bồi thường.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về năng lực bồi thường thiệt hại theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGON.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *