Hiệu lực và tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự được quy định như thế nào?

Hiệu lực và tính liên tục là 2 yếu tố quan trọng cần chú ý của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự là một trong số các loại thời hiệu theo luật quy định. Khi hết thời hiệu này thì chủ thể sẽ được hưởng quyền dân sự và không phải thực hiện các nghĩa vụ theo luật quy định.

Tuy nhiên để thời hiệu này phát sinh hiệu lực cũng cần đảm bảo một số điều kiện nhất định như tính liên tục của thời hiệu? Vậy hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự và tính liên tục của loại thời hiệu này được quy định như thế nào? Cùng Lut sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Điều 152 Bộ luật Dân sự 2015 về hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự được quy định như sau:

Điều 152. Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực.

Như vậy, khi các chủ thể được hưởng các quyền dân sự hay các nghĩa vụ dân sự mà theo thời hiệu thì khi thời hiệu đó kết thúc, quyền hay nghĩa vụ dân sự đó của chủ thể mới phát sinh hiệu lực.

Hiệu lực và tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Ví dụ:

“Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm” (Điều 232 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Chẳng hạn, ông A bắt được 10 con gà đi lạc vào vườn nhà mình vào ngày 15/3/2023 Đến ngày 17/3/2023 ông A mới báo chính quyền địa phương cũng như làm thông báo công khai về việc ông bắt được 10 con gà đi lạc trong vườn nhà mình. Thời hiệu bắt đầu tính 01 tháng để xem xét xác lập quyền sở hữu cho ông A là ngày 17/3/2023.

Theo điểm c khoản 1 Điều 146 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì ngày kết thúc thời hiệu là ngày 17/4/2023 và phải là thời điểm kết thúc ngày 17/4/2023 này. Như vậy, bước sang giây đầu tiên của ngày 18/4/2023, ông A chính thức được xác lập quyền sở hữu đối với 10 con gà đi lạc sang vườn nhà mình nếu như không có bất kỳ ai đến nhận hoặc người đến nhận là chủ sở hữu nhưng không chứng minh được mình là chủ sở hữu của 10 con gà này.

Đồng thời, trong thời hạn 01 tháng này, ông A luôn có nghĩa vụ phải hoàn trả cả số gà và hoa lợi sinh từ 10 con gà này (nếu có) cho chủ sở hữu của số gà này. Nên khi hết thời hiệu nêu trên, ông A cũng miễn trừ thực hiện nghĩa vụ hoàn trả số gà cho chủ sở hữu trước của đàn gà.

Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Theo quy định tại  khoản 1 Điều 153 Bộ luật Dân sự 2015 thì tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự được hiểu như sau:

Theo quy định của pháp luật thì thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc và nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu, sau khi sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự kiện cụ thể sau đây (khoản 2 Điều 153 Bộ luật Dân sự 2015)

  • Có sự giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu.
  • Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan tranh chấp.

Lưu ý: Thời hiệu cũng được tính liên tục trong trường hợp việc hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho người khác. (khoản 3 Điều 153 Bộ luật Dân sự 2015)

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Hiệu lực và tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *