Quy định về hiệu lực của di chúc

Hiệu lực của di chúc là một trong những vấn đề cần phải quan tâm khi phân chia di sản thừa kế. Vậy di chúc có hiệu lực khi nào? Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết sau:

Hiệu lực của di chúc có quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 643 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

Hiệu lực của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

…”

Di chúc có hiệu lực khi nào - Luật sư ADB SAIGON

Theo đó, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày Tòa án xác định là ngày trong quyết định tuyên một người là đã chết theo quy định tại Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015.

Các trường hợp di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Theo quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc không có hiệu lực toàn phần hoặc một phần như sau:

Hiệu lực của di chúc

  1. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
  2. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

…”

Theo đó có thể phân thành các trường hợp sau đây:

  • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; Đây là trường hợp không còn người thừa kế, di chúc chỉ bị vô hiệu một phần, đối với phần di chúc của người thừa kế đã chết.
  • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp này, một phần hoặc toàn bộ di chúc chỉ định cơ quan, tổ chức nói trên nhận di sản sẽ không có hiệu lực và phần di sản theo di chúc đó sẽ được chia theo pháp luật.
  • Nếu theo di chúc mà có nhiều cá nhân, hoặc nhiều tổ chức là người thừa kế, ngoài phần di chúc được xác định là không có hiệu lực vì không có người thừa kế nói trên, phần di chúc còn lại chỉ định phân chia di sản cho cá nhân hoặc tổ chức còn sống hoặc còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế vẫn có hiệu lực pháp luật.
  • Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
  • Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT TNHH ADB SAIGON

25 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Bình Dương: CÔNG TY LUẬT TNHH ADB SAIGON – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

569 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0377.377.877 – 0907.520.537 – 0369.027.027 – 0855.017.017

Website: adbsaigon.com – luatbinhduong.com;   Email: info@adbsaigon.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *