Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được pháp luật quy định như thế nào? Cần làm gì khi danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình bị xâm phạm? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu thêm về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Danh dự, nhân phẩm, uy tín là gì?

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là yếu tố được pháp luật bảo vệ, quy định trong văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Hiến Pháp và các Bộ luật có liên quan:

Hiến pháp 2013 ghi nhận “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.”

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định:

“1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân là những yếu tố nhân thân phi tài sản gắn liền với mỗi cá nhân, thể hiện phẩm chất, đạo đức và giá trị của mỗi cá nhân. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Danh dự, nhân phẩm, uy tín được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Khoản 2, 3 Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

  • Khi danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ các thông tin đã gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân. Cá nhân không chỉ được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín khi còn sổng mà cả khi cá nhân đã chết thì pháp luật vẫn duy trì sự bảo hộ.

Cụ thể, vợ, chồng hoặc con thành niên của người bị xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín; hoặc cha, mẹ của cá nhân này trong trường hợp cá nhân không có vợ, chồng, con thành niên.

  • Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, những thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đãng tải nhanh chóng, trên một diện rộng. Nếu thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng thì cá nhân có quyền yêu cầu gỡ bỏ, cải chính thông tin bằng chính thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào cũng xác định được người đưa tin. Đối với những trường hợp không xác định được người đưa tin thì cá nhân bị đưa tin sẽ căn cứ vào phương thức yêu cầu tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng để bảo vệ quyền nhân thân của mình. (Khoản 4, Điều 34, Bộ luật Dân sự 2015)

Lưu ý: Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. (Khoản 5, Điều 34, Bộ luật Dân sự 2015)

Trên đây là bài viết tham khảo của Phaplynhanh.vn về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Phaplynhanh.vn nếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục. Phaplynhanh.vn hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sự, Luật sư Doanh NghiệpLuật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *