Quy định về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2022?

Đối với người mua bảo hiểm, việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là biện pháp bảo đảm quyền lợi cho họ khi rơi vào tình huống khó khăn có thể phải dừng thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Vậy chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được quy định như thế nào? Cùng pháp lý nhanh tìm hiểu qua bài viết sau:

CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hay nói cách khác hợp đồng bảo hiểm là các thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên cung cấp bảo hiểm. Nội dung trong hợp đồng đều được sự đồng ý và nhất trí của cả hai bên, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người mua lẫn doanh nghiệp bảo hiểm.

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ theo Điều 28 Luật Kinh Doanh bảo hiểm 2022 về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được quy định như sau:

CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Điều 28. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

  1. Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, việc chuyển giao phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của người được bảo hiểm.
  2. Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao.
  3. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản và được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đồng ý bằng văn bản, trừ trường hợp việc chuyển giao được thực hiện theo tập quán quốc tế hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Từ quy định trên thì bên mua bảo hiểm nếu muốn chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì cần có sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của người được bảo đảm.

CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao.

Lưu ý: việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản và được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đồng ý bằng văn bản, trừ trường hợp việc chuyển giao được thực hiện theo tấp quán quốc tế hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trên đây là bài viết tham khảo qua phaplynhanh.vn Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2022.

PHÁP LÝ NHANH luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0377377877tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sự Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *