Pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành pháp nhân có hai loại đó là pháp nhân thương mạipháp nhân phi thương mại. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết các quy định của pháp luật liên quan tới hai loại pháp nhân này. Mời bạn hãy cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Quy định về pháp nhân thương mại?

Trong Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân được chia thành pháp nhân thương mạipháp nhân phi thương mại.

Pháp nhân thương mại được quy định cụ thể tại Điều 75 Bộ luật  Dân sự 2015 như sau:

Điều 75. Pháp nhân thương mại

1.Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

2.Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

3.Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, pháp nhân thương mại có các đặc điểm chính sau đây:

  • Pháp nhân thương mại có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận mà pháp nhân đạt được sẽ được chia đều cho các thành viên của pháp nhân.
  • Pháp nhân có thể tồn tại dưới các dạng như doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác, mô hình hợp tác xã. Các mô hình này tuy khác nhau về mô hình hoạt động và thủ tục đăng ký thành lập ban đầu nhưng đều chung một mục đích là hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
  • Pháp nhân thương mại bao gồm các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định về pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại-Hỗ trợ, tư vấn phấp lý nhanh

Quy định về pháp nhân phi thương mại?

Căn cứ Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về pháp nhân phi thương mại như sau:

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại

1.Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

2.Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

3.Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, pháp nhân phi thương mại có những đặc điểm sau:

  • Trái với pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại mặc dù có mục đích khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức cụ thể nhưng có điểm chung là không có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Trường hợp pháp nhân phi thương mại nếu có phái sinh lợi nhuận thì phần lợi nhuận đó cũng không được chia cho các thành viên, mà sẽ được sử dụng để duy trì các hoạt động của tổ chức.
  • Pháp nhân phi thương mại bao gồm các tổ chức được quy định tại khoản 2 Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015. Có thể hiểu, mục đích của pháp nhân phi thương mại mục đích chính không phải kinh doanh, cũng càng không phải vì kiếm lợi nhuận cho cá nhân hay tổ chức nào, mục đích chính là mang lợi ích cho một nhóm đối tượng nhất định mà pháp nhân phi thương mại thành lập ra hướng tới để hỗ trợ cho những nhóm đối tượng đó.
  • Pháp nhân thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị… nên ngoài chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015 còn chịu sự điều chỉnh của các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *