Đại diện của pháp nhân là gì? Quy định pháp luật về đại diện của pháp nhân?

Đại diện của pháp nhân là gì? Quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Quy định về đại diện theo ủy quyền của pháp nhân? Các vấn đề này được pháp luật dân sự quy định như thế nào? Mời bạn cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Đại diện của pháp nhân là gì?

Điều 85 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về đại diện của pháp nhân như sau

“Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này.

Tuy không quy định cụ thể về khái niệm, nhưng qua quy định trên thì có thể đưa ra một khái niệm cơ bản về người đại diện của pháp nhân. Theo đó có thể hiểu đại diện của pháp nhân được pháp luật  quy định, có các đặc điểm và tính chất cụ thể của việc đại diện đối với các trường hợp khác nhau thì có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền.

Đại diện của pháp nhân-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về đại diện của pháp nhân

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2.Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

Từ quy định trên có thể thấy người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm: Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định.

Theo đó, mỗi người đại diện trong số những người đại diện theo pháp luật của pháp nhân chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo nội dung ủy quyền hoặc theo qui định của pháp luật (khoản 1 Điều 141 BLDS 2015) và phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình (khoản 4 Điều 141 BLDS 2015 ).

Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân

Khoản 1 điều 142 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện”.

Căn cứ quy định trên thì người được ủy quyền là người đại diện cho người ủy quyền theo thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy cho nên ngoài các điểm đặc thù của chế định đại diện thì người được ủy quyền còn chịu sự ràng buộc theo các quy định của pháp luật về hợp đồng ủy quyền.

Có thể hiểu được rằng, người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân là người được pháp nhân ủy quyền bằng hợp đồng ủy quyền để thực hiện thay pháp nhân trong các giao dịch dân sự. Phạm vi đại diện đối với ủy quyền đó là người đại diện chỉ được xác lập các giao dịch trong phạm vi được uỷ quyền.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về đại diện của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage:Luật sư Bình Dương. Nếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục. Luật sư ADB SAIGON hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sự, Luật sư Doanh NghiệpLuật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *