Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ và bất khả xâm phạm. Đây là quyền nhân thân gắn liền với mỗi công dân. Pháp luật có những quy định về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình không chỉ trong Bộ luật dân sự mà còn đề cập trong một số văn bản pháp luật quốc tế và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Mời bạn hãy cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu các quy định về quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình qua bài viết sau đây.

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.”

Định nghĩa “quyền riêng tư” của cá nhân có thể được hiểu là quyền tự quyết định tới đời sống của bản thân, không chịu bất cứ sự tác động, can thiệp bởi những cá nhân xung quanh.

“Bí mật cá nhân, bí mật gia đình ” là những thông tin, tư liệu mà cá nhân không muốn công khai, bộc bạch, được giữ kín bằng các biện pháp lưu trữ thông thường hoặc các biện pháp lưu trữ kỹ thuật khác nhau.

Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là là những quyền của cá nhân được pháp luật bảo vệ ngay từ rất sớm và có những quy định cụ thể để bảo vệ những quyền này. Nếu cá nhân bị xâm phạm đến những quyền này thì có thể yêu cầu các cơ quan nhà nước can thiệp, bảo vệ.

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

 

Có cần xin phép khi sử dụng thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác không?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015:

“2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhãn phải được người đó đồng ỷ, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đĩnh phải được các thành viên gia đĩnh đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.”

Theo quy định trên thì việc sử dụng, thu thập, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người khác thì phải được người đó đồng ý. Việc thu thập, sử dụng thông tin liên quan đến bí mật gia đình thì phải được tất cả các thành viên trong gia đình đồng ý.

Quy định này hoàn toàn phù hợp với mọi cá nhân trong đời sống, xã hội, thể hiện được sự tôn trọng của pháp luật đối với đời sổng riêng tư, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật của gia đình.

Có được bóc, mở, kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử của người khác không?

Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín- Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo khoản 3 Điều 38 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

“3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.”

Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân thường chứa đựng các bí mật đời tư của cá nhân, do đó, những tài liệu này phải được bảo đảm an toàn và bảo mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

Bảo vệ thông tin, bí mật cá nhân khi giao kết hợp đồng

Trong quá trình giao kết hợp đồng, có thể các bên trong hợp đồng biết được về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của đối tác. Theo quy định của khoản 4 Điều 38 Bộ luật dân sự 2015:

“4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, đặc biệt là với những hợp đồng liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh, thẩm mỹ, tư vấn pháp lý.

Lut sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Lut sư Hình sLut sư Hôn nhân Gia đìnhLut sư Dân s, Lut sư Doanh NghipLut sư Đt đaitư vn ly hôn nhanhtư vn lut tha kế, lut sư Hình s gii…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *