Quy định của pháp luật về di tặng tài sản như thế nào?

Di tặng tài sản ngày nay đã không còn là vấn đề xa lạ với nhiều người, nhiều vấn đề được phát sinh từ việc lập di tặng. Cũng giống như di chúc thì di tặng tài sản cũng cần phải đảm bảo những điều kiện, nguyên tắc theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho hoạt động di tặng được thực hiện. Vậy, di tặng tài sản được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự hiện nay?

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về Di tặng tài sản theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Di tặng tài sản là gì?

Di tặng lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 1995 và tiếp tục được quy định tại Điều 671 Bộ luật Dân sự năm 2005, hiện nay, di tặng được quy định tại Điều 646 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Theo quy định trên, căn cứ phát sinh di tặng tài sản phải do người lập di chúc chỉ định người được di tặng là bất kì ai, người thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di tặng hay không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản đó.

di-tang-la-gi-ho tro tu van phap ly nhanh

Đặc điểm của di tặng

Người lập di chúc có thể chỉ định người thừa kế theo di chúc và chỉ định người được hưởng tài sản di tặng, vì vậy di tặng tài sản có những đặc điểm như sau:

– Đối với di tặng tài sản, người lập di chúc thực hiện hành vi pháp lý đơn phương định đoạt tài sản của mình cho người được di tặng. Sau khi người lập di chúc chết, thì người được di tặng có quyền nhận hay từ chối nhận di sản.

– Di tặng và hợp đồng tặng cho giống nhau là người lập di chúc chuyển quyền sở hữu tài sản cho người được di tặng/bên nhận tặng cho. Người được di tặng và được tặng cho không có nghĩa vụ đối với người thứ ba.

– Điểm khác nhau giữa di tặng và tặng cho là di tặng do người lập di chúc quyết định, còn việc nhận di sản hay không nhận di sản do người được di tặng quyết định. Hợp đồng tặng cho là một giao dịch dân sự có sự thỏa thuận của người có tài sản và người được tặng cho.

Chủ thể được di tặng tài sản

– Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

– Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Đối tượng di tặng tài sản

Đối tượng di tặng thừa kế có thể là hiện vật, là khoản tiền mà người lập di chúc di tặng cho một hoặc nhiều người mang ý nghĩa để kỉ niệm hoặc làm ơn.

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Quyền từ chối hưởng di tặng tài sản

Người được di tặng tài sản có quyền nhận và cũng có quyền từ chối quyền hưởng di tặng mà không hạn chế quyền định đoạt như đối với người thừa kế. Người được di tặng không phải dùng di tặng tài sản để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người chết, nếu di sản khác của người chết để lại di tặng vẫn còn đủ để thanh toán. Phần di tặng tài sản liên quan đến sự từ chối quyền hưởng của người được di tặng là di sản để chia thừa kế theo pháp luật – tương tự như phần di sản liên quan đến phần di sản không có hiệu lực thi hành.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Di tặng tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *