Phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như thế nào?

Thừa kế theo di chúc là việc người thừa kế được hưởng di sản do người khác để lại theo di chúc. Vậy việc phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như thế nào? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về phân chia di sản theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Thừa kế theo di chúc là gì?

Bộ luật Dân sự 2015 không nêu rõ khái niệm thừa kế theo di chúc là gì mà chỉ quy định khái niệm di chúc tại Điều 624 như sau: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Từ khái niệm di chúc và các quy định của Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế theo di chúc có thể hiểu: Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống theo quyết định của người để lại di sản trước khi chết thể hiện qua di chúc.

Người thừa kế theo di chúc

– Mọi cá nhân đều có quyền nhận di sản trong trường hợp thuộc diện nhận di sản theo di chúc. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

– Trường hợp người nhận di sản theo di chúc thì căn cứ vào quyền thừa kế của họ, họ sẽ được hưởng phần di sản mà người đã chết để lại theo đúng những điều khoản trong di chúc. Người được thừa kế theo di chúc có thể là bất kỳ ai theo ý chí của người lập di chúc.

Phân chia di sản theo di chúc-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Phân chia di sản theo di chúc

Pháp luật luôn tôn trọng ý chí của người để lại di sản, theo đó, nếu trước khi chết, người để lại di sản có lập di chúc để định đoạt tài sản của mình và di chúc đó là hợp pháp thì việc phân chia di sản theo di chúc sẽ được thực hiện theo ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.

Theo quy định tại Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 về phân chia di sản theo di chúc như sau:

“1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”

Do đó, Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nếu trong di chúc thể hiện rõ tỷ lệ di sản mà từng người thừa kế được hưởng, người thừa kế nào được hưởng hiện vật và hiện vật đó là gì thì di sản phải được phân chia theo đúng ý định mà người để lại di sản đã xác định trong di chúc. Trường hợp di chúc không thể hiện tỷ lệ di sản mà mỗi người thừa kế được hưởng thì di sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế được chỉ định trong di chúc.

Tuy nhiên, trước khi phân chia di sản theo di chúc, cần lưu ý đến trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về phân chia di sản theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *