Chia, tách pháp nhân theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015? Phân biệt giữa chia pháp nhân và tách pháp nhân?

Chia pháp nhân tách pháp nhân là hai chế định làm thay đổi tính chất của pháp nhân. Hai chế định này có một số điểm giống nhau khiến việc phân biệt giữa chia pháp nhân và tách pháp nhân là khá khó khăn với nhiều người? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu các quy định về chia, tách pháp nhân qua bài viết dưới đây.

Chia pháp nhân là gì?

Chế định về chia pháp nhân được quy định tại điều 90 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 90. Chia pháp nhân

  1. Một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân.
  2. Sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới.

Theo đó, có thể hiểu rằng một pháp nhân có thể được chia thành nhiều pháp nhân độc lập khác nhau. Một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi chia pháp nhân thì tư cách của chủ thể của pháp nhân bị chia sẽ chấm dứt. Các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân bị chia sẽ được chuyển cho các pháp nhân mới.

Quy định về chia, tách pháp nhân-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tách pháp nhân là gì?

Điều 91 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tách pháp nhân như sau:

Điều 91. Tách pháp nhân

  1. Một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân.
  2. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động.

Tách pháp nhân là trường hợp một pháp nhân tách thành nhiều pháp nhân theo quy định của điều lệ hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi tách pháp nhân, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với mục đích hoạt động của các pháp nhân đó.

Phân biệt chia pháp nhân và tách pháp nhân

Chia pháp nhân và tách pháp nhân đều khiến từ một pháp nhân trở thành nhiều pháp nhân mới. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào hậu quả pháp lý để phân biệt hai chế định này.

  • Hậu quả pháp lý của việc chia pháp nhân là sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt sự tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới.

Ví dụ: Công ty A bị chia thành công ty mới là Công ty B và Công ty C. Nên vì thế, pháp nhân cũ là công ty A không còn tồn tại, thay vào đó là hai công ty mới có tư cách pháp nhân và có năng lực chủ thể riêng.

  • Hậu quả pháp lý của việc tách pháp nhân đó là sau khi tách, pháp nhân bị tách chuyển giao cho pháp nhân được tách một phần các quyền và nghĩa vụ tương ứng; đồng thời pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động của pháp nhân đó. (Điều 91 BLDS 2015)

dụ: Công ty ABC tách ra thành công ty AB và công ty C:

Công ty Cổ phần ABC => Công ty TNHH AB + Công ty TNHH C. Sau khi tách ra, công ty AB vẫn hoạt động bình thường và chỉ chuyển giao một phần quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty C.

Như vậy, sự khác nhau giữa chia và tách pháp nhân nằm ở hậu quả pháp lý xảy ra sau mỗi hành vi nêu trên. Sau khi chia pháp nhân, pháp nhân bị chia không còn tồn tại nên quyền và nghĩa vụ của pháp nhân đó cũng chấm dứt và sẽ được chuyển cho pháp nhân mới. Sau khi tách pháp nhân, pháp nhân bị tách vẫn còn tồn tại, cùng với đó là sự ra đời của pháp nhân mới tách ra từ pháp nhân ban đầu.

Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Phaplynhanh.vnNếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục. Phaplynhanh.vn hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Lut sư Dân sLuật sư Doanh Nghiệp, Lut sư Kinh doanh Thương miLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *