Hành vi đại diện đem đến những hậu quả pháp lý như thế nào?

Hành vi đại diện là việc một người, một cơ quan, tổ chức nhân danh người, cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lí trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Hành vi đại diện sẽ đem đến một số hậu quả pháp lý nhất định. Vậy pháp luật quy định về những hậu quả pháp lý này như thế nào? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Quy định về hậu quả pháp lý của hành vi đại diện?

Căn cứ tại Điều 139 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hậu quả pháp lý của hành vi đại diện như sau:

“Điều 139. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

2. Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện.

3. Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối.”

Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện được xác định bởi giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba. Nếu giao dịch dân sự đó người được xác lập, thực hiện phù hợp với phạm vi đại diện thì sẽ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Bộ luật Dân sự 2015 thì để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và đem lại lợi ích cho người được đại diện thì người đại diện có quyền thực hiện mọi hành vi cần thiết liên quan đến quá trình xác lập và thực hiện giao dịch dân sự với người thứ ba cũng như trong suốt thời hạn đại diện.

Chẳng hạn, người đại diện có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản của người được đại diện, người đại diện theo pháp luật của cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập giao dịch dân sự với người thứ ba vì lợi ích của người được đại diện.

“Sự nhầm lẫn, bị đe dọa, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự” là tình trạng không có sự tự nguyện của người xác lập, thực hiện giao dịch. Vì vậy, giao dịch có thể bị coi là vô hiệu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Bộ luật Dân sự 2015, nếu giao dịch làm phát sinh quan hệ đại diện được xác lập mà do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, bị cưỡng ép thì giao dịch đó có thể bị tuyên vô hiệu, điều này đồng nghĩa với việc người đại diện không có quyền xác lập, thực hiện giao dịch thay cho người được đại diện.

Tuy nhiên, nếu quá thời hạn yêu cầu tuyên bố hành vi đại diện vô hiệu mà không có yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu, thì các giao dịch mà người đại diện đã xác lập với người thứ ba sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ cho người được đại diện.

“Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối”.

Ta thấy rằng dùng từ xác lập hành vi, thực hiện hành vi là không hợp lý bởi bản thân từ xác lập, thực hiện đã là hành vi.

Vì vậy, thay vì dùng các từ này, điều luật nên xác định rõ: xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. (Khoản 1 Điều 134 BLDS 2015).

Các bài viết liên quan

Khái niệm đại diện? Các hình thức đại diện theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Căn cứ xác lập quyền đại diện theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về hậu quả pháp lý của hành vi đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *