Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký tòa án?

Thư ký tòa án không chỉ đóng vai trò hỗ trợ các thẩm phán trong quá trình xét xử, mà còn chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng liên quan đến hoạt động của tòa án. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về vai trò của Thư ký tòa án, chúng ta cần phải tìm hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của họ trong hệ thống tư pháp.

Thư ký Tòa án là gì?

Thư ký Tòa án là một trong những người tiến hành tố tụng. Thực hiện công vụ tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo sự phân công của Chánh án hoặc Chánh tòa.

Tuy nhiên, trong thực tế tổ chức và hoạt động của các Tòa án cấp giám đốc thẩm thì chức năng nhiệm vụ của Thư ký Tòa án do các Thẩm tra viên thực hiện với một số phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định riêng cho Thẩm tra viên.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự. Thư ký Tòa án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký tòa án?

Theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án

1. Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì phải nêulý do;

b) Phổ biến nội quy phiên tòa;

c) Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt;

d) Ghi biên bản phiên tòa;

đ) Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

2. Thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi của mình.”

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký tòa án 2 - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý

Thư ký Tòa án là người thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ điều hành phiên tòa xét xử, hỗ trợ các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Khi được phân công tiến hành tố tụng đối với các vụ án hình sự Thư ký Tòa án có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập theo giấy triệu tập của họ kết hợp với việc kiểm tra giấy tờ tuỳ thân (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh quân nhân, Hộ chiếu phổ thông).; nếu có người vắng mặt phải nêu rõ lý do, phổ biến nội dung phiên tòa cho những người có mặt quy định tại Điều 256 BLTTHS 2015: “Mọi người vào phòng xử án phải mặc trang phục nghiêm túc, chấp hành việc kiểm tra an ninh và thực hiện đúng hướng dẫn của Thư ký Tòa án.“Sau khi Thẩm phán chủ tọa phiên tòa làm thủ tục khai mạc phiên tòa, Thư ký báo cáo HĐXX danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt;

Khi kết thúc phần khai mạc, bắt đầu phiên tòa, Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Biên bản phiên tòa là văn bản tố tụng thể hiện tòa bộ diễn biến phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Biên bản phiên tòa là một trong những tài liệu quan trọng giúp cho Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm xem xét lại quá trình xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự. Yêu cầu của việc ghi biên bản phiên tòa là phải đầy đủ khách quan diễn biến của phiên tòa. Và Thư ký Tòa án sẽ là người ghi lại biên bản phiên tòa đó, trong biên bản phiên toa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Cùng với việc ghi biên bản, có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa, các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày và quyết định tại phiên tòa đều được ghi vào biên bản. Và sau khi kết thúc phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản và cùng với Thư ký Tòa ký vào biên bản đó. Đây là thủ tục bắt buộc. Vì vậy, Chủ tọa phiên tòa và Thư ký Tòa án ký cùng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan của những nội dung được thể hiện trong biên bản phiên tòa.

Thư ký còn được tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án;

Thư ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi của mình.

Chúng tôi rất tự hào khi có thể hỗ trợ pháp lý cho nhiều lĩnh vực khác nhau như Hình sự Hôn nhân Gia đình Dân sự Doanh Nghiệp, Kinh doanh Thương mại Đất đai… Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và góp phần đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Luật sư Bình Dương của Luật sư ADB SAIGON nếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *