Người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không?

Người lập di chúc là người có tài sản và định đoạn tài sản của mình cho người khác hưởng sau khi chết. Trong đó, pháp luật có quy định tương đối chặt chẽ về điều kiện của người lập di chúc. Vậy, người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về việc người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Di chúc là gì?

Theo pháp luật của Việt Nam, di chúc là một giao dịch dân sự dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một khái niệm đầy đủ về di chúc như sau: Di chúc là sự thể hiện ý chi của một người khi còn sống nhằm định đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình cho cá nhân, cơ quan, tổ chức sau khi chết một cách tự nguyên, theo đúng hình thức, thể thức luật định và chỉ phát sinh hiệu lực khi người để lại di chúc chết.

Người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không?

Tại Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người lập di chúc như sau:

Điều 625. Người lập di chúc

1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.”

Như vậy, trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì có quyền lập di chúc nhưng bắt buộc phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý việc lập di chúc.

Người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Di chúc của người dưới 18 tuổi như thế nào là hợp pháp?

Tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Theo đó, nếu người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi lập di chúc thì để di chúc đó hợp pháp theo quy định thì bắt buộc bản di chúc đó phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ của bạn đồng ý về việc lập di chúc. Bên cạnh điều này thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc người dưới 18 tuổi có được lập di chúc không theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *