Người định giá tài sản là gì? Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giám định?

Người định giá tài sản là một chuyên gia có nhiệm vụ định giá giá trị của một tài sản nào đó. Quy định của pháp luật như thế nào về người định giá tài sản, hãy cùng Luật sư ADB SAIGON theo dõi bài viết dưới đây.

Người định giá tài sản là gì?

Khoản 1 Điều 69 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định:

Điều 69. Người định giá tài sản

1. Người định giá tài sản là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá tài sản theo quy định của pháp luật.”

– Người định giá tài sản đưa ra một đánh giá khách quan về giá trị của tài sản. Thông thường, họ phải xem xét nhiều yếu tố như vị trí, kích thước, tuổi tác, mức độ tiếp cận, cấu trúc, tình trạng bảo trì và nhiều yếu tố khác để đưa ra một đánh giá chính xác về giá trị tài sản.

Người định giá tài sản - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Quyền và nghĩa vụ của người định giá tài sản được quy định như thế nào?

Quyền của người định giá tài sản?

Khoản 2 Điều 69 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định:

“2. Người định giá tài sản có quyền:

a) Tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượng phải định giá;

b) Yêu cầu cơ quan yêu cầu định giá, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá cung cấp tài liệu cần thiết cho việc định giá;

c) Từ chối thực hiện định giá trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành định giá, các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để định giá, nội dung yêu cầu định giá vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình;

d) Ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận chung nếu không thống nhất với kết luận của Hội đồng định giá tài sản;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Nghĩa vụ của người định giá tài sản?

Khoản 3 Điều 69 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định:

“3. Người định giá tài sản có nghĩa vụ:

a) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

b) Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi thực hiện định giá tài sản;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật.”

– Người giám định đảm bảo tính chính xác, khách quan và công bằng trong quá trình định giá giá trị của các tài sản.

Trách nhiệm của người định giá tài sản?

Khoản 4, khoản 5 Điều 69 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định:

“4. Người định giá tài sản kết luận gian dối hoặc từ chối tham gia định giá mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Người định giá tài sản phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

b) Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

c) Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó.”

– Người định giá tài sản thường có trình độ chuyên môn cao và có thể được chứng nhận hoặc cấp bằng đào tạo đặc biệt. Họ cũng phải có kiến thức về pháp lý, kế toán và các quy trình định giá để có thể đưa ra các đánh giá chính xác và khách quan về giá trị của tài sản.

Nếu bạn đang cần tìm công ty Luật uy tín hỗ trợ các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai… Bạn có thể liên hệ tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Luật sư Bình Dương của Luật sư ADB SAIGON để chúng tôi hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *