LUẬT SƯ Ở QUẬN 11 – Phaplynhanh.vn

Phaplynhanh.vn – Là đơn vị pháp lý có bề dày nhiều năm thực hiện hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp Luật khắp cả nước, Luật sư ở Quận 11 có thế mạnh và được đánh giá cao với nhiều lĩnh vực như: Luật sư Hôn nhân gia đình, Luật sư tranh chấp Đất Đai, Luật sư Doanh nghiệp, Luật sư Hình sự, Luật sư Dân sự, Luật sư Kinh doanh Thương mại

Luật sư giỏi về Ly hôn và Hôn nhân gia đình tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư giỏi về Hình sự tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm về môi trường;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm về ma túy;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội phạm tham nhũng;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp;
 • Luật sư tư vấn, luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ trong các vụ án hình sự về các loại hình phạt trong bộ luật hình sự;

LUẬT SƯ GIỎI - Phaplynhanh.vn

Luật sư giỏi về tư vấn Khai di sản Thừa kế, Tranh chấp Di sản Thừa kế tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư giỏi về Luật doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ thủ tục về Thành lập doanh nghiệp;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ thủ tục Khai thuế Doanh nghiệp;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ thủ tục Làm con dấu, thay đổi con dấu doanh nghiệp;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ thủ tục về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo các loại Hợp đồng lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo các loại Hợp đồng Kinh tế, Hợp đồng kinh doanh…
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ giải quyết Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ giải quyết Tranh chấp trong Hợp đồng kinh tế…

Luật sư giỏi về Luật Lao động, Tranh chấp lao động tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về giao kết Hợp đồng lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Thực hiện Hợp đồng lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Chấm dứt Hợp đồng lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Tiền lương trong Doanh nghiệp;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Trách nhiệm vật chất và Kỷ luật lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Người lao động chưa thành niên;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Lao động là Người cao tuổi;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Giải quyết tranh chấp lao động;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ, hướng dẫn về Đình công trong doanh nghiệp.

Luật sư giỏi về Tranh chấp Hợp đồng Kinh tế tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ về xác định thẩm quyền của Tòa án giải quyết vụ việc;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ về Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ về Xác định điểm mạnh yếu trong Hợp đồng kinh tế;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ Về lập Đơn khởi kiện vụ án Kinh doanh thương mại;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ về Lập hồ sơ Khởi kiện Vụ án Kinh doanh Thương mại;
 • Luật sư tham gia vụ án để Bảo vệ quyền và lợi ích Hợp pháp trong vụ án Kinh doanh Thương mại;

Luật sư Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng kinh tế tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo về Hợp đồng thi công xây dựng;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo về Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo về Hợp đồng đấu thầu
 • Luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ soạn thảo về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Luật sư ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ các dịch vụ khác

Luật sư ở Quận 11, Luật sư ở Thành phố Hồ Chí  còn Tư vấn các vấn đề pháp lý khác

 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, xin giấy phép con tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn thủ tục đầu tư và trình tự làm giấy phép tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, hải quan tại Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn pháp luật về thuế tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh doanh bảo hiểm tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Luật sư ở Quận 11 Phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp và các vị trí chủ chốt hoặc nhân viên tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài Luật sư ở Quận 11, chúng tôi còn có Luật sư ở Quận 1, Luật sư ở Quận 3, Luật sư ở Quận 4, Luật sư ở Quận 5, Luật sư ở Quận 6, Luật sư ở Quận 7, Luật sư ở Quận 8, Luật sư ở Quận 10, Luật sư ở Quận 12, Luật sư ở Quận Bình Tân, Luật sư ở Quận Bình Thạnh, Luật sư ở Quận Gò Vấp, Luật sư ở Quận Phú Nhuận, Luật sư ở Quận Tân Bình, Luật sư ở Quận Tân Phú, Luật sư ở Huyện Bình Chánh, Luật sư ở Huyện Cần Giờ, Luật sư ở Huyện Củ Chi, Luật sư ở Huyện Hóc Môn, Luật sư ở Huyện Nhà Bè, Luật sư ở Thành phố Thủ Đức

Phaplynhanh.vn đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước. Liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377377877 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *