Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại

Theo quy định, Luật sư được đương sự mời và được Toà án đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự bao gồm những ai? Ai có thể làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn dân sự?

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là ai?

Theo khoản 2 Điều 84 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự như sau:

“2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể là:

a) Luật sư;

b) Người đại diện;

c) Bào chữa viên nhân dân;

d) Trợ giúp viên pháp lý.”

luat-su-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hai-luat-su-adbsaigon

Như vậy, những người sau đây là người có thể làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn dân sự:

Luật sư

Ở Việt Nam, để trở thành luật sư cần đáp ứng được điều kiện sau:

  • Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư;
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư nếu muốn được hành nghề luật sư.

Việc đương sự nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là tốt nhất vì người trở thành luật sư phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về đào tạo, kỹ năng hành nghề cũng như những phẩm chất nghề nghiệp

Người đại diện

Người đại diện của đương sự là người tham gia tố tụng thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự trước toà án.

Diện những người đại diện theo pháp luật của đương sự bao gồm: chạ, mẹ của con chưa thành niên; người giám hộ của người được giám hộ; người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chủ hộ gia đình và cá nhân, tổ chức khởi kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Bào chữa viên nhân dân

Bào chữa viên nhân dân tham gia tố tụng để bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong 2 trường hợp sau:

Thứ nhất, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình (điểm c khoản 2 điều 76 BLTTHS 2015).

Thứ hai, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của mặt trận tự cử Bào chữa viên nhân dân tham gia TTHS. Theo quy định tại khoản 4 điều 75 BLTTHS năm 2015, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền và trách nhiệm tự cử Bào chữa viên nhân dân tham gia TTHS để bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là thành viên của tổ chức mình.

Trợ giúp viên pháp lý

Để trở thành Trợ giúp viên pháp lý, cần đáp ứng được những tiêu chuẩn sau:

  • Có phẩm chất đạo đức tốt;
  • Có trình độ cử nhân luật trở lên;
  • Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư;
  • Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý;
  • Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;
  • Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Người tham gia trợ giúp pháp lý có thể là Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo hợp đồng; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *