Họp mặt những người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

Theo quy định của pháp luật dân sự thì sau thời điểm mở thừa kế sẽ tiến hành họp mặt những người thừa kế để tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chia di sản thừa kế. Vậy họp mặt những người thừa kế được quy định như thế nào? Mục đích của việc họp mặt là gì? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về việc họp mặt những người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Người thừa kế là gì?

Căn cứ theo Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 quy định người thừa kế như sau: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Người thừa kế là người thừa hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người được thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân và phải là người có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản. Người được thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân, tổ chức hoặc Nhà nước. Tuy nhiên, người được thừa kế là cá nhân phải là người còn sống tại thời điểm mở thừa kế, tổ chức còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế.

Họp mặt người thừa kế-Hỗ trọ tư vấn pháp lý nhanh

Quy định về họp mặt những người thừa kế

Họp mặt những người thừa kế là một thủ tục không bắt buộc nhưng rất cần thiết có ý nghĩa cho sự đoàn kết, nhất trí giữa những người thừa kế trong việc quản di sản khi chưa chia, xác định quyền, nghĩa vụ của những người liên quan đến đi sản và, trong việc chia di sản, trước khi phân chia địa sân những người thừa kế căn họp mặt để cùng nhau bàn bạc và thống nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến việc quản lý di sản cũng như việc phân chia di sản.

Họp mặt những người thừa kế được quy định tại Điều 656 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

“1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.”

Theo quy định trên thì sau khi mở thừa kế hoặc công bố di chúc những người thừa kế có thể tiến hành họp mặt để bàn bạc về mọi vấn đề liên quan đến chia di sản thừa kế và người hưởng di sản thừa kế. Kết quả thỏa thuận, thống nhất trong cuộc họp mặt những người thừa kế phải được ghi lại cụ thể trở thành một văn bản và đồng thời trong văn bản cần phải có đầy đủ chữ ký của tất cả người thừa kế.

Mục đích của việc họp mặt những người thừa kế

Để tăng cường sự đoàn kết, nhất trí giữa những người thừa kế trong việc quản lý di sản khi chưa chia cũng như trong việc chia di sản, trước khi phân chia di sản những người thừa kế cần họp mặt để cùng nhau bàn bạc và thống nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến việc quản lý di sản cũng như việc phân chia di sản.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc Họp mặt những người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *