Hậu quả pháp lý khi chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 ?

Ở bài viết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về chấm dứt giám hộ trong trường hợp nào. Vậy theo quy định của pháp luật, chấm dứt giám hộ để lại những hậu quả pháp lý như thế nào? Mời bạn hãy cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Chấm dứt giám hộ khi người được giám hộ đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ.”

Theo quy định trên, trường hợp chấm dứt giám hộ do người được giám hộ đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Bộ luật Dân sự 2015, thì trong thời hạn mười lăm ngày (kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ), người giám hộ phải thực hiện các công việc:

  • Thanh toán tài sản với người được giám hộ;
  • Chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho chính họ.

Khi người được giám hộ đã có thể tự mình tham gia mọi giao dịch dân sự, thì họ sẽ tự mình tiếp quản mọi giao dịch cũng như tài sản thuộc sở hữu của mình để thực hiện các quan hệ pháp luật trong tương lai.

Hậu quả của chấm dứt giám hộ-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Chấm dứt giám hộ khi người được giám hộ chết

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật Dân sự 2015:

2. Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ;

Nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

Khi người được giám hộ chết dẫn tới chấm dứt giám hộ theo điểm b khoản 1 Điều 62 Bộ luật dân sự 2015  thì trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày chấm dứt giám hộ, người giám hộ phải thực hiện các công việc:

  • Thanh toán tài sản với người thừa kế của người được giám hộ hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ;
  • Chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ.

Việc chuyển giao này để hoàn tất các nghĩa vụ về tài sản mà người giám hộ phải thực hiện trong quan hệ giám hộ và phù hợp với quy định pháp luật về thừa kế.

Nếu hết thời hạn ba (03) tháng vẫn chưa xác định được người được thừa kế của người được giám hộ thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trường hợp này, người giám hộ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ biết và quản lý.

Chấm dứt giám hộ khi cha, mẹ của người được giám hộ đã đủ điều kiện thực hiện quyền, nghĩa vụ hoặc người được giám hộ được nhận là con nuôi

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 63 Bộ luật Dân sự 2015:

“3. Trường hợp chấm dứt giám hộ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 62 của Bộ luật này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

Đối với trường hợp chấm dứt giám hộ theo quy định trên thì trong thời hạn mười lăm ngày (kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ), người giám hộ phải thực hiện các công việc:

  • Thanh toán tài sản của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ;
  • Chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

Khi người được giám hộ được chăm sóc, bảo vệ bởi cha, mẹ thì mọi giao dịch dân sự của họ cũng sẽ được cha, mẹ xác lập, thực hiện phù hợp với quy định pháp luật về đại diện.

*LƯU Ý:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 63 Bộ luật dân sự 2015.

Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều này được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.”

Như vậy, nội dung liên quan đến chấm dứt giám hộ phải được lập thành văn bản và phải có sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kế, luật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *