ĐIỀU KIỆN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Phân chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những vấn đề được các thành viên quan tâm khi thành lập doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số kiến thức pháp lý giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về “ĐIỀU KIỆN”,  “PHƯƠNG THỨC” chia lợi nhuận đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Điều kiện để được phân chia lợi nhuận

Căn cứ theo nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, công ty chỉ được chia lợi nhuận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Kinh doanh có lãi;
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Cách thức phân chia lợi nhuận

Việc phân chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên thường được thực hiện theo 2 cách sau:

Chia theo thoả thuận giữa các thành viên

 • Căn cứ theo quy định tại  Luật Doanh nghiệp 2020, “NGUYÊN TẮC” phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh là một trong những nội dung chủ yếu của Điều lệ công ty.
 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY là văn bản thoả thuận giữa các thành viên về việc thành lập công ty và nguyên tắc trong quá trình hoạt động của công ty.
 • Có nghĩa là, ngay từ khi thành lập công ty, các thành viên sẽ tự thoả thuận với nhau về nguyên tắc phân chia lợi nhuận, sau đó mới ghi vào Điều lệ. Trường hợp cách chia không còn phù hợp thì có thể thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc phân chia.
 • Trường hợp công ty tiếp nhận vốn góp của thành viên mới, thì giữa thành viên mới đó và công ty có thể có biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh và trong đó phải có thoả thuận về việc phân chia lợi nhuận

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN - LUẬT SƯ ADB SAIGON

Chia theo phần vốn góp tương ứng của thành viên

 •  Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của thành viên như sau: “Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.”
 • Tức là, dựa trên số vốn góp của từng thành viên công ty sẽ tiến hành phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm.
 • Như vậy, số vốn góp của thành viên càng nhiều thì phần lợi nhuận nhận được sẽ nhiều hơn so với các thành viên góp vốn ít hơn.

Tiến hành phân chia lợi nhuận

Quyết định phân chia lợi nhuận

Giám đốcTổng giám đốccông ty đưa ra kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận dựa trên Điều lệ công ty, mức góp vốn của từng thành viên, trình cho Hội đồng thành viên trong cuộc họp Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viêncăn cứ vào Điều lệ, báo cáo tài chính tiến hành biểu quyết để thông qua phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận.

Hội đồng thành viên ra quyết định phân chia lợi nhuận.

Thu hồi lợi nhuận đã chia

Trường hợp công ty tiến hành chia lợi nhuận cho các thành viên khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện về chia lợi nhuận như đã nêu trên thì:

 • Các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận;
 • Hoặc liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với lợi nhuận đã chia.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung ”Điều kiện phân chia lợi nhuận công ty TNHH 2 thành viên trở lên” và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin tư vấn cho doanh nghiệp, pháp luật hình sự hoặc cần luật sư tư vấn ly hôn nhanhthủ tục khai nhận di sản thừa kế… có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0907 520 537, qua zalo hoặc nhắn tin qua Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *