ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Vậy tiêu chuẩn và điều kiện để làm Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Vai trò của chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người điều hành công ty.

– Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc và Tổng Giám đốc thực tế chỉ là một chức danh. Giám đốc và Tổng giám đốc giữ vai trò là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty và sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý mình trong trong công ty.

Như vậy, ta nhận thấy, hiện nay thì giám đốc, tổng giám đốc là người điều hành tối cao nhất của doanh nghiệp,  phụ trách việc điều hành tổ chức đó và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Quyền và nghĩa vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên - Luật sư ADB SAIGON

Tiêu chuẩn, điều kiện để được làm Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty

Theo quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

Điều 64. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.”

Nếu cần tư vấn về các trường hợp liên quan đến luật sư tư vấn doanh nghiệp, Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sự,. Vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline 0907 520 537 hoặc Fanpage của công ty https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *