Dịch vụ luật sư Doanh nghiệp giỏi

[Phaplynhanh.vn] – Là Công ty Luật có đội ngũ Luật sư, Luật gia Cao cấp dày dạn kinh nghiệm và đã thực hiện hàng nghìn việc hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp Luật cho Nhân dân, Doanh nghiệp và Doanh nhân khắp cả nước trong hầu hết các lĩnh vực Luật sư Hôn nhân gia đình, Luật sư Thừa kế, Luật sư Doanh nghiệp, Luật sư Hình sự, Luật sư Dân sự, Luật sư Kinh doanh Thương mại… Dưới đây là những lĩnh vực mà Luật sư Doanh nghiệp giỏi có thế mạnh và được đánh giá rất cao.

Luật sư Doanh nghiệp giỏi là gì?

Luật sư Doanh nghiệp [Phaplynhanh.vn] Được hiểu là Dịch vụ giúp Người giúp Doanh nhân, Doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến Pháp Luật tại một thời điểm hoặc là một chuỗi thời gian nhất định.

Luật sư Doanh nghiệp [Phaplynhanh.vn] trong Doanh nghiệp có vai trò là “PHÒNG PHÁP CHẾ” “ĐẶC BIỆT” chịu trách nhiệm kiểm soát và giải quyết toàn bộ các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Như:

 • Luật sư Riêng trong hoạt động nội bộ thượng tầng doanh nghiệp: Như Vai trò trách nhiệm của Chủ tịch, giám đốc, Cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị…;
 • Luật sư Riêng trong quan hệ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động: Như Hợp đồng lao động, Tiền Lương, Bảo hiểm…;
 • Luật sư Riêng trong quan hệ với khách hàng: Như tham gia tư vấn, soạn thảo Hợp đồng kinh tế, thực hiện hợp đồng kinh tế….);
 • Luật sư Riêng trong quan hệ với Cơ quan chức năng: Như thực hiện thay đổi, bổ sung hồ sơ giấy phép doanh nghiệp, hồ sơ thuế, hồ sơ Bảo hiểm…
 • Luật sư thay mặt công ty tham gia các vụ kiện, các vụ việc liên quan đến quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp: Như trong Tranh chấp Hợp đồng; Tranh chấp lao động, tiền lương; Tranh chấp về Sở hữu cổ phần, cổ phiếu…

Luật sư Doanh nghiệp - Tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Các rủi ro thường gặp của Doanh nhân và Doanh nghiệp

Tranh chấp kinh tế với đối tác

 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng Kinh tế thương mại, Tranh chấp đầu tư, Tranh chấp thực hiện hợp đồng, Tranh chấp do vi phạm tiến độ thanh toán, Tranh chấp trong cung cấp hàng hóa dịch vụ, các vấn đề liên quan đến vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại,…;
 • Doanh nghiệp bị thiệt hại, do thiếu hiểu biết trong vấn đề tra cứu, không cập nhật các thông tin pháp lý, tài chính liên quan đến bạn hàng, đối tác,…

Tranh chấp trong nội bộ của doanh nghiệp

 • Tranh chấp liên quan đến vấn đề góp vốn của doanh nghiệp: Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp; Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký…;
 • Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như: Định giá tài sản không đúng với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;
 • Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;
 • Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;
 • Tranh chấp vì về các quy định đưa ra không công bằng, Quyết định không phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên vì quyền lợi của mình không được như mong đợi;
 • Tranh chấp liên quan các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, tiền lương, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,..

Rủi ro pháp lý khi thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng

 • Các thủ tục trong việc đăng ký mới, đăng ký thay đổi, xin cấp các loại phép liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi khi có sự vi phạm về hàng hóa, dịch vụ,…;
 • Thực hiện việc nộp thuế, kê khai thuế, các vi phạm pháp luật khai Hải quan,…;
 • Các thiệt hại do thiếu am hiểu liên quan đến thủ tục, chính sách pháp luật, quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm,…

Luật sư Doanh nghiệp giỏi thực hiện các dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân

 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp:
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn pháp lý liên quan đến cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và quy định nội bộ;
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thương mại, dịch vụ của doanh nghiệp;
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến việc đầu tư xây dựng, đất đai, bất động sản;
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến lao động, bảo hiểm, tiền lương, chính sách lao động;
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn, thực hiện dịch vụ đại diện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;
 • Luật sư Doanh nghiệp Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật;
 • Luật sư Doanh nghiệp Đại diện và tham gia các cuộc họp do doanh nghiệp tổ chức để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng (Các vụ việc chưa đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án hoặc trọng tài );
 • Luật sư Doanh nghiệp Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
 • Luật sư Doanh nghiệp Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, trọng tài thương mại, tòa án liên quan đến các vấn đề về pháp luật của doanh nghiệp.

LUẬT SƯ GIỎI - Phaplynhanh.vn

Các gói Dịch vụ Luật sư của Luật sư Doanh nghiệp giỏi

Gói Luật sư Doanh nghiệp giỏi làm việc theo tháng tư vấn pháp luật bằng văn bản:

[PHAPLYNHANH.VN] Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý cho các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp; Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa bên B với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, dự liệu các vấn đề thường xảy ra bất đồng tranh chấp; Đại diện và tham gia các cuộc họp do Bên B tổ chức để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng.

Gói Luật sư Doanh nghiệp giỏi làm việc theo giờ tại Doanh nghiệp:

[PHAPLYNHANH.VN] Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp; Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa bên B với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, dự liệu các vấn đề thường xảy ra bất đồng tranh chấp; Đại diện và tham gia các cuộc họp do Bên B tổ chức hoặc liên quan để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng.

Gói Luật sư Doanh nghiệp giỏi tham gia các việc, Vụ việc cụ thể:

[PHAPLYNHANH.VN] Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi ĐKKD, thực hiện các thủ tục hành chính riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…; Luật sư đại diện bên Doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề về pháp luật; Tham gia các Vụ án phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi còn có Luật sư Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí MinhLuật sư doanh nghiệp tại Tây NinhLuật sư Doanh nghiệp tại Bình PhướcLuật sư Doanh nghiệp tại Bà Ria – Vũng TàuLuật sư Doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Luật sư Doanh nghiệp tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *