Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở được quy định như thế nào theo Bộ luật Dân sự 2015?

Hiện nay, việc cá nhân thực hiện việc định đoạt tài sản của mình trước khi chết là rất nhiều và rất phổ biến. Để tạo điều kiện cho người bị bệnh nặng không thể di chuyển mà có nhu cầu lập di chúc thì pháp luật cũng có quy định về việc lập di chúc tại chỗ. Vậy pháp luật quy định như thế nào những trường hợp di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Di chúc là gì?

Di chúc được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết.

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Điều kiện để một di chúc được coi là hợp pháp bao gồm:

– Người lập di chúc đã thành niên, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa đối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

– Nội dung di chúc không phải trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

– Nếu việc lập di chúc có người làm chứng thì người làm chứng không phải là những người sau: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. Người có quyền nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

di chuc la gi-ho tro tu van pdi chuc do cong chung vien lap tai cho o-ho tro phap ly nhanhhap ly nhanh

 

Trường hợp di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở?

Theo quy định, việc công chứng phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên có một số trường hợp việc công chứng có thể thực hiện ngoài trụ sở cụ thể, Điều 44 Luật công chứng 2014 quy định địa điểm công chứng như sau:

Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cũng căn cứ dựa trên quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 này thì di chúc không cần phải đến trụ sợ công chúng mà vẫn được công chứng viên thực hiện việc công chứng ở nhà nếu cá nhân lập di chúc đáp ứng được các điều kiện về trường hợp được công chứng tại chỗ như đã được nêu ra ở trên.

Vậy pháp luật quy định về việc di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở căn cứ tại Điều 639 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này”.

di chuc do cong chung vien lap tai cho o-ho tro phap ly nhanh

Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở

Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 Bộ Luật Dân sự 2015. Cụ thể như sau:

– Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

– Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *