Di chúc có phải giao dịch dân sự không?

Di chúc là một văn bản pháp lý thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy, di chúc có phải giao dịch dân sự không? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về di chúc có phải giao dịch dân sự không theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Giao dịch dân sự là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được định nghĩa như sau:

“Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Trong đó, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015).

Thông thường, hành vi pháp lý đơn phương được hiểu là sự thể hiện ý chí của một bên làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Ví dụ: lập di chúc, hứa thưởng,…

Xem thêm bài viết: Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Di chúc là gì? Các loại di chúc?

Căn cứ theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Theo đó, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Dựa theo căn cứ hình thức có hai loại di chúc là: di chúc bằng văn bản, di chúc miệng. Hai loại này được quy định tại Điều 628 và Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Di chúc bằng văn bản bao gồm:

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng

+ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Di chúc miệng

+ Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

+ Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Xem thêm bài viết: Di chúc bằng văn bản là gì? Các loại di chúc bằng văn bản theo quy định của pháp luật?

Di chúc có phải giao dịch dân sự không-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Di chúc có phải giao dịch dân sự không?

Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Như vậy, di chúc chính là một giao dịch dân sự. Vì thế, di chúc cũng cần tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như:

– Giao dịch dân sự phải được tạo lập bởi một chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Người lập di chúc có thể quy định điều kiện có hiệu lực của di chúc trừ trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ di chúc đó không thể xảy ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về di chúc có phải giao dịch dân sự không theo quy định Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *