Di chúc có công chứng hoặc chứng thực được quy định như thế nào?

Di chúc có công chứng hoặc chứng thực là loại hình di chúc thể hiện rõ về ưu thế hơn so với các loại hình di chúc khác khi di chúc này có sự hiện diện của cơ quan công quyền nhân danh nhà nước chứng nhận vào bản di chúc và di chúc có giá trị chứng cứ, chứng minh. Vậy di chúc có công chứng hoặc chứng thực được pháp luật quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về di chúc có công chứng hoặc chứng thực qua bài viết dưới đây:

Một số khái niệm về di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Di chúc là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Vậy, di chúc là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm làm phát sinh hậu quả pháp lý; người thừa kế chỉ có thể thể hiện ý chí của mình sau khi người lập di chúc chết; cá nhân lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ khi nào.

di chuc co cong chung hoac chung thuc-ho tro tu van phap ly nhanh

Công chức hoặc chứng thực là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 đã giải thích rõ: “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định rõ ràng; bao quát về khái niệm chứng thực; mà chỉ có khái niệm chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, chứng thực bản sao từ bản chính.

Về mặt pháp lý, chứng thực là việc của cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác; hợp pháp của các giấy tờ, chữ ký, văn bản của các nhân, thông tin cá nhân để bảo vệ quyền, lợi ích của các cá nhân và tổ chức có liên quan trong quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế. Tức là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi căn cứ vào bản chính; để chứng thực bản sao đúng với bản chính trong lúc đối chiếu.

Di chúc có công chứng hoặc chứng thực là gì?

Dựa vào các khái niệm về di chúc, công chứng và chứng thực trình bày ở trên, có thể đưa ra khái niệm về Di chúc có công chứng hoặc chứng thực như sau: “Di chúc có công chứng là di chúc được công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực; hợp pháp của di chúc bằng văn bản khi người lập di chúc tự nguyện yêu cầu công chứng hoặc theo quy định của pháp luật phải công chứng”.

Trong khi “Di chúc chứng thực là di chúc được cơ quan có thẩm quyền chứng thực về thời gian, địa điểm lập di chúc, năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc”

di chuc co cong chung hoac chung thuc-ho tro tu van phap ly nhanh

Quy định của pháp luật về di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Căn cứ theo quy định tại Điều 635 Bộ luật Dân sự năm 2015 về di chúc có công chứng hoặc chứng thực: “Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc”.

Như vậy, theo quy định trên di chúc có công chứng hoặc chứng thực có thể là di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự lập rồi đem đi công chứng hoặc chúng thực (Điều 635 Bộ luật dân sự năm 2015) hoặc di chúc bằng văn bản được lập tại tổ chức ành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 636 Bộ luật dân sự năm 2015) hoặc di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở:

– Di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự lập rồi đem đi công chứng hoặc chứng thực. Đây là di chúc bằng văn bản đã được lập trước đó, sau đó người lập di chúc tự mình đem bản di chúc đó đến tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu công chứng viên chúng nhận vào bản di chúc của mình hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu người có thẩm quyền chứng thực vào bản di chúc của mình.

– Di chúc bằng văn bản được lập tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Di chúc có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *