Đấu thầu qua mạng là gì? Trách nhiệm trong đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là một thuật ngữ mới mẻ trong luật kinh doanh đất đai. Tuy nhiên trong bối cảnh phát triển của thời buổi áp dụng công nghệ vào quản lý của nhà nước thì đấu thầu qua mạng đang được đẩy mạnh triển khai. Nhằm bắt kịp xu hướng, Luật ADB SaiGon sẽ làm rõ khái niệm và trách nhiệm đấu thầu qua mạng bằng bài viết dưới đây.

đấu thầu qua mạng- tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Đấu thầu qua mạng là gì?

Theo khoản 13 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì “13. Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.”, ở đây cụ thể đấu thầu qua mạng là sử dụng các máy tính có kết nối internet để mời thầu hoặc tham dự thầu trên website của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trách nhiệm của bên mời thầu

Căn cứ Điều 79 Luật Đấu thầu 2013, trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định như sau:

Ngoài các trách nhiệm quy định về trách nhiệm cơ bản của bên mời thầu tại Điều 75 Luật Đấu thầu 2013, bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm:

– Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng;

– Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;

– Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

đấu thầu qua mạng- tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Điều 80 Luật Đấu thầu 2013.

Cụ thể, ngoài các trách nhiệm cơ bản của một nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại Điều 77 Luật Đấu thầu 2013, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm:

– Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng;

– Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi khóa bí mật chứng thư số, hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tham gia đấu thầu;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;

– Chịu trách nhiệm về kết quả khi tham gia đấu thầu qua mạng trong trường hợp gặp sự cố do hệ thống mạng ở phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở và đọc được;

– Tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm tổ chức hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong đấu thầu qua mạng

Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Điều 85 Luật Đấu thầu 2013, bao gồm:

– Quản lý và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định;

– Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng và đăng ký, đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Lưu trữ thông tin phục vụ công tác tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

– Thông báo công khai điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Để biết thêm chi tiết về đấu thầu qua mạng, mời độc giả liên hệ: Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537,Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *