Hướng dẫn đăng ký BHYT hộ gia đình khi thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng phương thức sổ hộ khẩu điện tử. Như vậy, việc đăng ký BHYT hộ gia đình sau khi thu hồi sổ hộ khẩu giấy thực hiện như thế nào?

Vướng mắc gặp phải khi thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành. Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục: (1) đăng ký thường trú, (2) điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, (3) tách hộ, (4) xóa đăng ký thường trú. Vì vậy cần có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục khi mua BHYT hộ gia đình đối với những hộ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc những hộ đăng ký thường trú, tạm trú sau ngày 1/7 (tức là không có sổ mới. được cấp).

Thu hồi sổ hộ khẩu giấy dùng giấy tờ gì để thay thế - Luật sư ADB SAIGON

Bỏ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú với nhóm tham gia BHYT hộ gia đình

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định 104/2022/NĐ-CP (sửa đổi khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP) quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:

– Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

(So với quy định hiện hành, thay thế “người có tên trong sổ hộ khẩu” bằng “người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú”)

– Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú nêu trên.

(So với quy định hiện hành, thay thế “người có tên trong sổ tạm trú” bằng “những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú”)

– Ngoài ra, các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

  • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
  • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, quy định trên đã loại bỏ sổ hộ khẩu khỏi các thông tin cần kê khai khi lập danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Trên đây là những điều chỉnh về chính sách BHYT khi thu hồi sổ hộ khẩu giấy vào năm 2023. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về dịch vụ tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *