Category Archives: Luật xuất nhập cảnh

CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết bên dưới. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài Theo điều 16 Luật xuất khẩu, nhập khẩu của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về cấp […]

CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO

cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước Theo điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về cấp […]

CẤP, GIA HẠN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ Ở NƯỚC NGOÀI

cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về Cấp gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Cấp gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài Theo điều 13 Luật xuất cảnh, nhập […]

CẤP, GIA HẠN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRONG NƯỚC

cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước Theo điều 12 Luật xuất cảnh, nhập […]

THẨM QUYỀN CHO PHÉP QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI THUỘC DIỆN CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

thẩm quyền cho phép quyết định cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao hội chiếu công vụ - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền cho phép, quyết định cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thẩm quyền cho phép, quyết định cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Theo […]

ĐIỀU KIỆN CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HỘ CHIẾU CÔNG VỤ LÀ GÌ

điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Hộ chiếu ngoại giao là gì? Theo khoản 3 Điều 2 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 […]

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ là ai - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Theo luật xuất nhập cảnh đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ được quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ Theo điều 9 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định […]

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO THEO LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao Theo điều 8 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về đối tượng […]

GIẤY TỜ XUẤT NHẬP CẢNH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Giấy tờ xuất nhập cảnh là gì - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Giấy tờ xuất nhập cảnh Theo điều 6 Luật xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam năm 2019 quy định về giấy tờ xuất […]

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM THEO LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo Luật xuất nhập cảnh? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam Theo điều 5 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt […]