Có cần Ban kiểm soát trong Công ty TNHH 2 TV trở lên không?

Ban kiểm soát trong công ty đóng vai trò như cơ quan tư pháp của bộ máy Nhà nước với nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động quản lý và điều hành của công ty. Vậy, công ty TNHH 2 TV trở lên có cần Ban kiểm soát không?

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 2 TV trở lên

Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm

 • Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch hội đồng thành viên.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

ban kiểm soát - tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

 

Khái quát về Ban kiểm soát

 • Ban kiểm soát được thành lập khi có từ 11 thành viên trở lên.
 • Ban kiểm soát giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
 • Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về các nội dung giám sát cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên; …

Công ty TNHH 2 TV trở lên có cần phải lập Ban kiểm soát không?

Khi công ty có từ 11 thành viên trở lên công ty cần thành lập ban kiểm soát để giám sát cơ cấu hoạt động của những bộ phận quản lý chính của công ty.

Tuy nhiên, nếu không thuộc 1 trong 2 trường hợp dưới đây thì không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát :

– Là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Là công ty con của doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Trách nhiệm của Kiểm soát viên

 • Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.
 • Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trongthực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không? Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGON.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *