Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu trong công ty cổ phần

Trên thực tế không phải ai cũng phân biệt được đâu là cổ phiếu và trái phiếu.

Có thể hiểu cổ phiếu và trái phiếu đều là những chứng chỉ có giá, đây là những chứng chỉ ghi nhận quyền của chủ sở hữu vốn kinh doanh được đầu tư tại công ty cổ phần, thuộc cấu trúc vốn kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Hiểu được điều đó, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn đọc các thông tin cần thiết giúp phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do Công ty cổ phần phát hành trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Luật Chứng khoán 2019

Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phiếu được hiểu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành theo quy định của pháp luật, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty cổ phần đó.

– Theo quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019:

+ Cổ phiếu được hiểu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.

+ Trái phiếu được hiểu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do Công ty cổ phần phát hành

cổ phiếu và trái phiếu - Luật sư ADB SAIGON

Cổ phiếu và trái phiếu đều có thể được coi là các kênh huy động vốn của công ty cổ phần, tuy nhiên cổ phiếu và trái phiếu có sự khác biệt như sau:

Về bản chất của cổ phiếu và trái phiếu

+ Cổ phiếu có bản chất là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ của công ty cổ phần.

+ Trái phiếu có bản chất là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Về chủ thể có thẩm quyền phát hành

+ Đối với cổ phiếu: chỉ có công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

+ Đối với trái phiếu: công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có thẩm quyền phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tư cách chủ sỡ hữu

Tư cách chủ sở hữu cổ phiếu và trái phiếu trong công ty cổ phần được quy định như sau:

+ Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

+ Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, mà họ trở thành chủ nợ của công ty theo quy định của pháp luật.

Quyền của chủ sở hữu

+ Đối với Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được trở thành cổ đông của công ty cổ phần và tùy thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ, chủ ở hữu cổ phiếu có những quyền khác nhau trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức) theo quy định của pháp luật, tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty cổ phần. Người nắm giữ cổ phiếu có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, đồng thời có quyền tham gia biểu quyết các  vấn đề của công ty, trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty cổ phần.

+ Đối với Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu do công ty phát hành sẽ được trả lãi theo định kì, người sở hữu trái phiếu sẽ có lãi suất ổn định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu

+ Cổ phiếu: Không có thời hạn cụ thể về thời gian sở hữu cổ phiếu, mà thời gian sở hữu phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.

+ Trái phiếu: thời gian sở hữu có một thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu.

Hệ quả pháp lý của việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu

Các hệ quả pháp lý của việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu:

+ Cổ phiếu: Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ có hệ quả pháp lý là làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần.

+ Trái phiếu: Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ có hệ quả pháp lý là làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu trong công ty.

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể, phá sản

+ Cổ phiếu: Khi công ty phá sản hoặc giải thể, trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu.

+ Trái phiếu: Khi công ty phá sản hoặc giải thể, phần vốn góp của cổ đông sẽ được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..

vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *