Chia công ty cần những thủ tục gì?

Chia công ty là việc chia công ty TNHH, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng kí kinh doanh. Vậy quy trình, thủ tục Chia công ty diễn ra như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Chia công ty là gì?

Chia công ty - Luật sư ADB SAIGON

Chia công ty là trường hợp doanh nghiệp có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Việc chia doanh nghiệp đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp; đối tượng chia doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;

Những trường hợp công ty có thể thực hiện thủ tục chia công ty

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia thành hai hay nhiều công ty cùng loại nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Trình tự, thủ tục thực hiện chia công ty TNHH, công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục chia công ty được quy định cụ thể tại Điều 198 khoản 2 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Để thực hiện thủ tục chia công ty TNHH, công ty cổ phần, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia

– Tên các công ty sẽ thành lập

– Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty

– Phương án sử dụng lao động

– Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập

– Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia

– Thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Bước 3: Chủ sở hữu công ty mới tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty đã được hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua.

Bước 4: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về việc quy trình, thủ tục Chia công ty. Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGON.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *