Cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không?

Khi người chết không có di chúc, thì theo pháp luật, những người được hưởng di sản đầu tiên là cha, mẹ, vợ, chồng và các con của họ. Ngoài việc hưởng thừa kế của con đẻ, pháp luật cũng đặt ra việc hưởng thừa kế từ con nuôi. Tuy nhiên, nếu trường hợp con nuôi chết thì cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không?

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về việc cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là thừa kế bằng việc thay thế vị trí để hưởng thừa kế, hay cụ thể hơn, thừa kế thế vị là trường hợp con, cháu của người thừa kế thế vào vị trí của người thừa kế để hưởng di sản do cha, mẹ của người thừa kế để lại (quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015).

Điều kiện để được hưởng thừa kế thế vị

Theo quy định của pháp luật, các điều kiện để được hưởng thừa kế thế vị như sau:

Thứ nhất, con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản (cháu được thừa kế thế vị); cháu cũng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản(chắt được thừa kế thế vị). Hay nói cách khác, điều kiện đầu tiên làm phát sinh quan hệ thừa kế kế vị đó là phải xảy ra sự kiện cha hoặc mẹ của cháu hoặc của chắt chết trước hoặc chết cùng vào một thời điểm với ông bà (nội, ngoại) hoặc các cụ (nội, ngoại).

Thứ hai, những người thế vị phải là người có quan hệ hàng thừa kế thứ nhất và người thế vị luôn luôn ở vị trí đời sau tức là chỉ có con thế vị cha, mẹ để hướng di sản của ông bà hoặc các cụ.

Thứ ba, giữa họ phải có quan hệ huyết thống trực hệ (chỉ có con đẻ thay thế vị trí của cha, mẹ đẻ).

Thứ tư, người thừa kế thế vị phải còn sống vào thời điểm người để lại di sản chết hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Thứ năm, khi còn sống người cha hoặc mẹ của người được thế vị phải có quyền được hưởng di sản của người chết.

Thứ sáu, bản thân người thế vị không bị tước quyền thừa kế theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015.

Cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật như sau:

– Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

+ Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại; cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết;

– Những người thừa kế cùng hàng nêu trên sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

– Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, trong trường hợp không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo quy định nêu trên thì con của con nuôi không thuộc một trong các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 653 Bộ luật Dân sự 2015 thì giữa con nuôi và cha mẹ nuôi được hưởng thừa kế thế vị, cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 về vấn đề thừa kế thế vị như sau:

– Trường hợp con của người để lại di sản chết cùng một thời điểm với người để lại di sản hoặc chết trước thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống;

– Đối với trường hợp cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, theo quy định nêu trên trong trường hợp con nuôi chết cùng thời điểm với cha, mẹ nuôi hoặc chết trước cha, mẹ nuôi thì cháu nuôi sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà ông bà nuôi để lại, lẽ ra người con nuôi được hưởng.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc cháu nuôi có được hưởng thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *