Chào bán trái phiếu riêng lẻ trong Công ty cổ phần cần gì?

Công ty cổ phần được xem là một trong số những loại hình công ty điển hình, theo đó, các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần cũng rất đa dạng và linh hoạt. Một trong các hình thức huy động vốn hiệu quả hay được công ty cổ phần áp dụng là chào bán trái phiếu, cụ thể là chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Vậy, Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần? Thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần?

Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020.
  • Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần

chào bán trái phiếu riêng lẻ - Luật sư ADB SAIGON

Khoản 1 Điều 128 Luật doanh nghiệp quy định nội dung sau đây:

“1. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”

Như vậy, ta nhận thấy, công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ khi đáp đứng được các điều kiện sau đây:

  • Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ khi công ty đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.
  • Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ khi có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán.
  • Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ khi bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định pháp luật.
  • Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ khi đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng là chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ như sau:

  • Nhà đầu tư chiến lược đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ.
  • Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

Thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần:

Thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ trong công ty cổ phần theo quy định pháp luật bao gồm các bước sau đây:

– Bước 1: Công ty cổ phần sẽ quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Bước 2: Công ty sẽ tiến hành công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu.

– Bước 3: Doanh nghiệp sẽ tổ chức chào bán trái phiếu. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

– Bước 4: Công ty công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu. Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo đúng quy định.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..

vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *