Category Archives: Có yếu tố nước ngoài

Những thông tin quy định về Luật hôn nhân mang yếu tố nước ngoài – Luật sư ADB SAIGON

Luật sư tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài - Luật sư ADB SAIGON

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài có một số điểm khác so với thủ tục ly hôn trong nước. Hiện nay việc ly hôn có yếu tố nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Vậy ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì? Thẩm quyền giải quyết ly […]

Luật sư tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật sư tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài - Luật sư ADB SAIGON.jpg

Cùng với sự giao lưu và hội nhập với thế giới. Việc kết hôn có yếu tố nước ngoài không còn là vấn đề xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết những quy định, thủ tục gì và phải thực hiện với cơ quan Nhà nước nào? Qua bài […]